ilpo55

Formator pentru adulţi

EQF Nivel 5

6 ECVET

www.ilpo55.eu

erasmus+


Justificarea cursului 

Cursul formator pentru adulți este conceput cu scopul de a oferi cunoștințe de bază, aptitudini și competențe necesare pentru a proiecta, livra și derula sesiuni de formare pentru cursanţi. Cursul oferă o privire de ansamblu care mai apoi poate fi adaptată  la cerințele sectorului băncilor şi a serviciilor financiare. Scopul principal al cursului este de a oferi o perspectivă profesională pentru angajaţii cu vârste de peste 55 ani, punând la dispoziţie elementele esențiale necesare unei cooperări cu colegii lor, astfel încât să se asigure transferul efectiv de cunoștințe, în special pentru generația mai tânără de  angajați din sectorul serviciilor financiare. 

Cursul este alcătuit din următoarele 3 unități:

• Unitatea 1: Analiza, proiectarea si livrarea de activități de formare (2 ECVET)

• Unitatea 2: Învățarea asistată de noile tehnologii (2 ECVET)

• Unitatea 3: Mentoratul  (2 ECVET)

Tutoriatul și mentoratul sunt competențe importante pentru un formator pentru adulți, în special, atunci când se ocupă cu medierea între generații în cadrul sectorului serviciilor financiare. Tutoriatul și mentoratul se referă la crearea unui mediu sigur și confortabil atât pentru tutore / mentor cât şi pentru cursantul practician. În acest sens, unitatea de învăţare va aborda rolul său de îndrumare în procesul de învățare, în special în ceea ce privește identificarea nevoilor individuale. Cursanţii vor fi parte integrantă în procesul de construire a unei  relații eficiente între tutore/mentor și cursant/mentee (discipol).