Justificarea Cursului 

Scopul  cursului  adresat facilitatorului  de responsabilitate socială din cadrul sectorului de servicii financiare este de a oferi cursanţilor  cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare care să-l ajute să pună  în aplicare  responsabilitățile sociale ale întreprinderilor (RSI) şi măsurile ce trebuie luate de către organizațiile respective. Odată cu trecerea timpului, acest profil profesional (FRS) câștigă teren în cadrul diverselor companii și nu doar pe cei implicați în serviciile financiare. Tot mai multe companii, iau diferite inițiative de tip comunitar  și, în curând, FRS ar putea deveni o marcă de calitate pe care fiecare companie va căuta să o posede. 

Cursul este împărțit în 4 unități, care introduc cursanţii  într-un proces de formare, familiarizându-i cu diferitele forme de responsabilitate socială, scopurile, și modul în care acestea pot fi realizate în mod eficient. La sfarsitul acestui curs, cursanţii  vor fi în măsură să asiste activităţile de management atât la nivel mediu cât şi superior (middle and high management) în vederea  punerii  în aplicare ale resposabilităţilor sociale ale intreprinderii, conturând astfel profilul profesional al facilitatorului de responsabilitate socială.

Cursul este alcătuit din următoarele unități: 

1. Unitatea 1: Introducere în Responsabilitatea Socială în Sectorul Serviciilor Financiare, (2 ECVET)

2. Unitatea 2: Rolul părților interesate interne și externe, (2 ECVET)

3. Unitatea 3: Strategii și instrumente pentru punere în aplicare a Responsabilităţii  Sociale, (2 ECVET)

4. Unitatea 4: Cunoștințe profesionale, aptitudini și competențe pentru Facilitatorul de responsabilitate socială (2 ECVET)